Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaFilmpjes

 4/5 

Leerpleinen op het LUCA

Het onderwijs op de LUCA Praktijkschool is vernieuwd. Leerlingen uit de verschillende leerjaren krijgen Nederlands en rekenen op leerpleinen. Ze worden allemaal op hun eigen niveau uitgedaagd en krijgen ze meer aandacht voor de onderwerpen die ze niet zo goed beheersen.