Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 12/73 

Schakelklas - Vergroot kansen!

Het LUCA heeft iets nieuws! Vanaf schooljaar 2018-2019 starten wij met een schakelklas. Speciaal bedoeld voor groep 8-leerlingen die op de grens zitten van het praktijkonderwijs en de
basisberoepsgerichte leerweg met LWOO van het vmbo.

Het gaat om leerlingen met een vmbo-ambitie of met groeicapaciteiten. In de schakelklas wordt in één jaar tijd extra veel aandacht besteed aan de vakken Nederlands en rekenen.

Meer weten? Je leest er alles over in onze speciale flyer: Schakelklas - Vergroot kansen!