Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

1/86 

In gesprek over praktijkonderwijs

Dinsdag 1 februari was een mooie dag voor het praktijkonderwijs in Amsterdam. De samenwerkende Amsterdamse praktijkscholen gingen in gesprek met Marjolein Moorman (wethouder onderwijs gemeente Amsterdam) en Nicole Teeuwen (voorzitter sectorraad Praktijkonderwijs) over belangrijke onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschap en de uitdagingen van onze bijzondere schoolsoort.

Van alle besturen in Amsterdam die een praktijkschool binnen hun organisatie hebben, was er iemand aanwezig. Vanuit onze eigen scholengroep VOvA, Yuverta (tot voor kort Wellant), Esprit en de Kolom. Daarnaast was ook de voorzitter van het samenwerkingsverband aanwezig én natuurlijk een directielid van elke praktijkschool. Met Nicole Teeuwen en Marjolein Moorman gingen de aanwezigen in gesprek over een aantal uitdagende onderwerpen, zoals:

  • Een leven lang leren, ook voor praktijkschoolleerlingen.
  • De inburgeringsplicht voor NT2-leerlingen van 18 jaar ouder na het verlaten van het Pro.
  • Stagekansen voor Pro-leerlingen binnen de gemeentelijke diensten.
  • OV-kaart voor leerlingen die stage moeten lopen.
  • Kansengelijkheid: waarom wordt er altijd gekeken naar zo hoog mogelijk en niet naar de best passende leerweg.

In de voorbereidingsgroep is veel aandacht geschonken aan het opstellen van een zo interactief mogelijk programma. Het uiteindelijk doel: lobbyen bij de beleidsmakers van het ministerie en de gemeente om het praktijkonderwijs niet alleen prominent op de kaart te krijgen, maar ook de waardering te geven die het verdient. Een bijzonder geslaagde middag!