Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 2/40 

1. Voorwoord

Beste leerlingen en ouders / verzorgers,

De schoolgids van de LUCA Praktijkschool is voor u en voor ons een hulpmiddel om de weg te vinden in de vele mogelijkheden die het LUCA biedt om voor de leerlingen een prettige en leerzame schooltijd te realiseren.

We hebben ons best gedaan om de tekst zo begrijpelijk mogelijk te houden, want één van de meest voorkomende redenen dat leerlingen naar het praktijkonderwijs komen is moeite met begrijpend lezen. Zie daarom de schoolgids vooral als een hulpmiddel en kom vooral langs als er vragen zijn over schoolse zaken. Uiteraard zijn we blij als u komt om te vertellen hoe goed het gaat maar horen we het ook graag zo snel mogelijk als er iets niet helemaal gaat als zou moeten.

Het volwassen worden van leerlingen gaat niet altijd vanzelf, hulp van de school en de ouders is daarbij vaak heel belangrijk. Laten we daarom ook zo veel mogelijk samenwerken, ouders / verzorgers en het team van de school

Namens het team van de LUCA Praktijkschool,

De heer R. van Bever
Schooldirecteur