Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 28/34 

11.2 Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)

Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB vastgesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de deelraad besproken.

Overeenkomst
U ontvangt van de school een overeenkomst met een specificatie van de kosten en de inning. U kunt door ondertekening aangeven waar u wel en niet mee akkoord bent. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage.
Mocht het betalen van deze kosten voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (zie hiervoor paragraaf 11.4).

Betaling
Bij voorkeur betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage op de bankrekening van de school. Het rekeningnummer is NL10 INGB 0655 0153 29 ten name van LUCA Praktijkschool te Amsterdam.

Overzicht VOB 2017-2018

OmschrijvingBedrag (in hele euro’s)
Introductieweek€ 5
Excursies€ 5
Decemberactiviteiten€ 5
Mentoractiviteiten€ 10
Totaal€ 25