Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 4/34 

2.1 Schoolprofiel

De LUCA Praktijkschool is een kleine school met veel aandacht voor de individuele leerling. De leerlingen, de docenten, de conciërge en de andere teamleden kennen elkaar goed. Er heerst een veilig en een positief leerklimaat op onze school. Iedereen wordt gezien en gehoord. We stimuleren en begeleiden de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Onze leerlingen ontwikkelen zich het beste door te doen in plaats van heel veel theorielessen te volgen. Ook hun oriëntatie op de (arbeids)toekomst gaat het best op een praktische manier, daarom is er veel aandacht voor de beroepsrichtingen: werken in de keuken, in een winkel, facilitaire dienstverlening en in een technisch beroep.

Kennis verwerving is belangrijk, maar het leren van (beroeps)competenties is ook belangrijk. Competenties waaraan wordt gewerkt zijn bijvoorbeeld: samenwerken, communiceren tijdens werkzaamheden, zorgdragen voor kwaliteit, veilig werken en het voorbereiden van het werk. Het praktijkonderwijs leidt toe naar de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) niveau 1 (Entree). In leerjaar drie begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een bedrijf onder begeleiding van een docent, het aantal stagedagen kan variëren van 1 tot 4 dagen.

Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door gelden ter beschikking gesteld door het Europees sociaal fonds.