Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 4/40 

2.1 Waar staan wij voor?

Goed onderwijs dat aansluit bij het niveau van elke leerling.
Ons onderwijs is echt maatwerk. Voor Nederlands en rekenen werken we op leerpleinen waarbij elke leerling een individueel rooster krijgt. Daarbij maakt het niet uit in welke leerjaar een leerling zit, wat de leerling al weet is belangrijk, dat is de start van zijn programma.
Ons praktische onderwijs sluit goed aan op de werkzaamheden in de beroepspraktijk. Door het volgen van stages ontdekken de leerlingen wat hun sterke kanten zijn en in welke beroepssector het interessant is om te werken.

Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door gelden ter beschikking gesteld door het Europees sociaal fonds.