Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 5/40 

2.2 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat, zo ook die van ons. Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of we als school wel goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of we voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van onze school.

Alle praktijkscholen in Amsterdam worden met elkaar vergeleken. De resultaten van het LUCA zijn daar goed te noemen. Er wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat of dat geen werk of vervolgopleiding weet te vinden.

Aantal leerlingen dat voortijdig onze school verlaat, is minder dan 5%.
Aantal leerlingen dat geen werk weet te vinden of geen vervolgopleiding heeft, is 5%. Het landelijk gemiddelde ligt op 6%.

Scholen op de kaart
Voor meer informatie over onze school kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kun je scholen met elkaar vergelijken.