Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 10/40 

3.3 Lestijden

Op lesdagen kun je vanaf 08.00 uur de school in. De lessen duren vijftig of zestig minuten.

Het lesrooster is als volgt:

Het lesrooster is als volgt:

  
1e lesuur08.30 - 08.50 uur
2e lesuur08.50 - 09.40 uur
3e lesuur09.40 - 10.30 uur
pauze10.30 - 10.45 uur
4e lesuur10.45 - 11.45 uur
5e lesuur11.45 - 12. 45 uur
pauze12.45 - 13.15 uur
6e lesuur13.15 - 14.15 uur
7e lesuur14.15 - 15.15 uur

Houd er rekening mee dat een schooldag om 08.00 uur kan beginnen en soms tot 16.30 uur kan duren.

Lesuitval
Mocht er onverhoopt een les uitvallen (door ziekte of anderszins) dan worden de roosters aangepast. Wanneer er tussenuren ontstaan wordt in de aula de tijd doorgebracht; leerlingen mogen in tussenuren niet naar buiten.

Rooster en roosterwijzigingen
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster. Wijzigingen worden bekend gemaakt in de mentorgroep en vermeld op het roosterbord in de aula. Wanneer een klas eerder vrij is, krijgen de leerlingen een brief mee voor de ouders. Soms is er een verkort lesrooster, onder andere bij studiedagen.