Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/40 

3.4 Portfolio

De leervorderingen en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem / portfolioprogramma Presentis.
Presentis is een digitaal programma dat altijd bereikt kan worden met een smartphone of een pc. De leerling scoort zichzelf wekelijks op een aantal competenties, de mentor scoort de leerling ook, maar dan met het oog van de meester. Eén keer in de drie weken bekijkt de mentor samen met de leerling de opbrengst van het leren en bespreekt wat er nodig is om nog beter te worden of te bekijken wat er nodig is als het niet zo gemakkelijk gaat.
Ook de leervorderingen van de leerlingen worden er bijgehouden, hoe goed kan een leerling iets al en, heel belangrijk, sluit het aan bij de beroepswens van de leerling.
De beroepswens is een belangrijk onderdeel van het LOB, loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, hierbij worden de leerlingen geholpen om de juiste beroepskeus te maken.
De presentie van de leerlingen en het laat komen is er zichtbaar. De ouders hebben toegang tot de protfolio van hun kind. Twee keer per jaar worden de ouders op school verwacht om samen met de mentor en de leerling het portfolio te bespreken.