Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/34 

3.1 Hoe zit onze opleiding in elkaar?

Op het LUCA proberen we het onderwijs zo praktisch mogelijk te maken. Verder willen we de lessen graag laten aansluiten op onderwerpen waar de leerling interesse in heeft.

Het onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • competentielessen
 • algemene vorming (Nederlands en rekenen)
 • sociale vaardigheden
 • cultuur en maatschappij / leren, loopbaan en burgerschap
 • sport
 • Engels
 • praktijklessen: welzijn, techniek, detailhandel, , facilitaire dienstverlening, schoonmaak en horeca
 • beeldende vorming / CKV / muziek
 • arbeidstraining en stage: welzijn, techniek, detailhandel, magazijn,, facilitaire dienstverlening, schoonmaak, horeca
 • werken aan het portfolio

Lesaanbod 2017-2018
Het lesaanbod is een richtlijn. Voor elke leerlijn wordt per periode een eigen leerprogramma samengesteld, afhankelijk van de vorderingen en de beroepsinteresse van de leerling.
De lessen maatschappelijke vorming en burgerschap worden in 4 themaweken verspreid over het jaar aangeboden (met uitzondering van leerjaar 5).

Vakken, uren van 60 minutenklas 1klas 2klas 3klas 4klas 5 arbeidklas 5 prorocklas LNAklas LNB
Algemene vorming (Nederlands en rekenen)6,76,753,31,73  
mentortijd1,61,61,310,30,311
Nederlands als tweede taal      1010
Engels0,80,80,80,8 0,8  
Rekenen      22
Muziek11    1 
Maatschappelijke vorming en redzaamheid    11  
Kunstvakken2222  22
Lichamelijke opvoeding4422  33
Oriëntatie op arbeid, beroep inclusief        
Praktijkvakken D&W, AT, Horeca  622 55
Uiterlijke Zorg en Welzijn, interne stage22      
Horeca22      
Algemene techniek22      
(Snuffelstage / Arbeidstraining leerjaar 3)  6     
Stage   162418  
keuzevak2222  22
Sectorgericht programma ROC     6  
Competentieles/coaching/ICT22211111
Sova / drama1100   1
totaal aantal uren27,127,127,130,13030,12727

Stage: exclusief stageboekje invullen en pauze

Voor de leerlingen

Competentielessen
De mentor geeft deze lessen. Je leert op de juiste manier om te gaan met nieuwe situaties. Je leert bijvoorbeeld problemen op te lossen door te communiceren en samen te werken. Deze lessen zijn ter voorbereiding op de stages. Bovendien leer je hoe je zelf kan zien wat je nog moet leren om ergens heel goed in te worden.

Leerpleinen Nederlands, rekenen en Engels
Nederlands, Engels en rekenen ga je volgen op jouw eigen niveau. Elke dag tussen kwart voor negen en half elf krijg je Nederlands en rekenen. Je krijgt je eigen rooster voor deze vakken, als je ergens heel goed in bent word je daar nog beter, als je iets heel moeilijk vindt krijg je daar heel veel hulp en uitleg bij.

Sociale vaardigheden
Op een goede manier met andere mensen omgaan kan je leren. Ook daar besteden we op school aandacht aan in de les. Er worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Sport
Sporten is belangrijk. Het is leuk en je blijft er gezond bij! Wist je trouwens dat regelmatig sporten goed is voor je concentratie? Je hebt sportschoenen met witte zolen en sportkleding nodig.

Praktijklessen
In het eerste leerjaar worden de volgende praktijkvakken gegeven:

 • Koken: je leert de basisvaardigheden van koken, die je nodig hebt wanneer je op jezelf woont.
 • Techniek:. je leert hoe jij je fiets kunt maken als deze stuk is, solderen, je maakt een spaarpot van hout en mooie bureaulamp en nog veel meer. Het belangrijkste dat je leert is veilig omgaan met gereedschap.
 • Zelfzorg: je leert hoe je voor jezelf zorgt en voor een huishouden.
 • Interne stage. Tijdens deze stage in school wordt er gestart met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis bij de praktijkvakken. Bijvoorbeeld: strijken en de ramen lappen.

Vanaf het tweede leerjaar krijg je de volgende vakken:

 • Huishouding: je leert voor jezelf en anderen te zorgen.
 • Keuken en aula: je leert eten bereiden voor jezelf en anderen, thuis en in de horeca.
 • Techniek: je leert te werken in een technische werkplaats.

In het derde jaar ga je meer leren hoe het is om te werken in de horeca, de facilitaire dienst, technische werkplaats, winkels of magazijnen door middel van stages bij bedrijven.
Vanaf leerjaar vier is er een sectorgericht programma.

Beeldende vorming, CKV , muziek
Tijdens beeldende vorming werk je met allerlei verschillende technieken en materialen. Je leert met elkaar muziek te maken.

Arbeidstraining en stage
De stage is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en begint al in het eerste leerjaar op school. Tijdens deze interne stage voer je werkzaamheden uit voor de facilitaire dienst, de administratie en de horeca. De opgedane kennis tijdens de competentielessen, bijvoorbeeld voorbereiden van het werk en zorgdragen voor kwaliteit worden in de praktijk gebracht.

In het tweede leerjaar wordt je interne stage voortgezet. Je werkt dan zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid.

In het derde leerjaar ga je minimaal één dag per week op stage. Dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Je loopt dan stage in een leerwerkplaats of bij een bedrijf. Tijdens deze stage krijg je een beoordeling van het stagebedrijf. Er wordt gelet op de competenties. Na de afronding van de stages geef je jouw voorkeur aan voor de volgende uitstroomrichtingen: techniek, facilitaire dienstverlening, horeca of winkel.

Werken aan je portfolio in Presentis
In je digitale portfolio (Presentis) bewaar je al je beoordelingen en certificaten. Aan het eind van je schooltijd heb je een hele verzameling ‘bewijzen’ van wat je hebt gedaan en geleerd. Jij, je ouders en je mentor krijgen door je portfolio een goed beeld van wat je geleerd hebt.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
Je leert omgaan met mensen die afkomstig zijn uit veel verschillende landen, een andere cultuur gewend zijn en misschien anders denken.
Je leert welke rechten en plichten je hebt in een democratie. Ook leer je om voor jezelf op te komen een uitkering of toeslag aan te vragen indien nodig en wat een vakbond is en wat die voor je kunnen betekenen.