Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 12/34 

3.4 Schoolregels voor leerlingen en ouders

Wij willen een rustige en veilige school zijn, waar leerlingen met plezier naar toe gaan. Daarom hebben wij een aantal schoolregels, waar iedereen zich aan houdt.

Je komt goed voorbereid op school
Je bent uitgerust, je hebt ontbeten en je hebt de juiste spullen bij je. Je hebt altijd een etui en je weekoverzicht bij je. Gymspullen heb je bij je op de dag dat je gym hebt.

Je toont een goede werkhouding en je houdt je aan de regels

 • Op tijd komen
 • Jas uit en aan de kapstok hangen. Geen petten op in de school en/of klas.
 • Meedoen in de les.
 • Luisteren naar de docent.
 • Geen mobiele telefoon in de klas. Die berg je aan het begin van elke schooldag op in je kluisje.

We behandelen elkaar met respect

 • We spreken rustig en vriendelijk met alle leerlingen en docenten.
 • We spreken Nederlands om elkaar goed te begrijpen.
 • Bedreigen, discrimineren, pesten en aan elkaar komen doen we niet.

We kunnen elkaar vertrouwen en we moeten ons veilig voelen op school

 • We praten niet over anderen en maken geen ruzie.
 • Stelen, vernielen, vuurwerk, wapens (ook alle soorten messen) en bedreigen maken de school onveilig en zijn dan ook verboden.
 • Je krijgt een kluisje voor je waardevolle spullen. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van jouw spullen/eigendommen.
 • In de aula en op het schoolplein mag je muziekapparatuur beluisteren. In de gangen en lokalen staat je muziekapparatuur uit.
 • Bij overtreding van deze regels bewaren we je mobiele telefoon en/of muziekapparatuur één dag voor je. Bij herhaaldelijke overtreding mogen je ouders het komen ophalen.

We gaan netjes om met de school

 • Je gebruikt het gebouw en de spullen zoals ze bedoeld zijn.
 • We zitten op de stoelen en niet op tafels.
 • We doen het afval in een vuilnisbak.
 • We eten en drinken alleen in de aula en op het schoolplein.
 • Na de pauze zorgen we er met elkaar voor dat de aula weer netjes is.
 • Je krijgt een sleutel voor een kluisje, daarin bewaar je kostbaarheden, bijvoorbeeld je smartphone. Wees zuinig op je sleutel, je krijgt er maar één als je die kwijtraakt moet je een nieuwe aanschaffen. Een nieuwe sleutel kost €7,50.

De pauze is tijd voor ontspanning
In de pauze mag je eten, drinken en praten, of een spelletje doen. In de pauze ben je in de aula of op het schoolplein.

Samen zijn we de school
Alle leerlingen en personeelsleden letten samen op de regels. Iedereen kan jou vragen je aan de regels te houden. Ook leraren waar je geen les van hebt. Alle leerlingen mogen hulp komen vragen als ze last hebben van iemand.

Een schone school
Elke leerling heeft volgens een rooster: auladienst, broodjes verkopen en opruimwerkzaamheden na de pauzes. Het gaat om enkele keren per schooljaar.

Gezonde school
Goed eten helpt je om betere resultaten te halen. In de aula kun je in de pauzes goed, lekker en verantwoord voedsel kopen. Uiteraard kun je ook je eigen lunch meenemen. Op school is een aantal minder goed of ongezond voedsel niet toegestaan, onder andere: familiezakken chips, energydrankjes en grote flessen frisdrank.

Pesten op school is verboden
Word je gepest, vertel dat dan direct aan je docent. Ben je bang om nog naar school te gaan en zijn andere kinderen onaardig of bedreigen ze je? Slaan andere kinderen stoere taal tegen je uit? Dan ligt het voor de hand dat je dit niet plezierig vindt of dat je boos bent. Je voelt je onzeker of machteloos? Praat met de vertrouwenspersoon op de school. Als wij merken dat kinderen het slachtoffer zijn van pesten, dan doen wij daar altijd iets aan!