Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 13/34 

3.5 Binnen- en buitenschoolse activiteiten

Sport
Sporten is belangrijk. Het is leuk en je blijft er gezond bij! Wist je trouwens dat regelmatig sporten goed is voor je concentratie? Je hebt sportschoenen met witte zolen en sportkleding nodig. Op het LUCA zijn er soms naschoolse sportactiviteiten, je kunt je hier in september voor opgeven bij de gymdocenten. Voor alle leerjaren organiseren we sportdagen, bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen of streetdance. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht.

Excursies
Een aantal keren per jaar gaan we op excursie buiten de school, bijvoorbeeld naar Artis een museum of naar een bedrijf. Als we buitenschoolse activiteiten hebben, dan krijg je dat op tijd te horen. Als een activiteit geld kost, wordt dit betaald van de Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB).

Toestemming foto- en beeldmateriaal
Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor de wervingscampagne, in onze brochures en de schoolgids.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van onze school te zien is, dan vragen wij u dit uiterlijk 1 oktober 2017 kenbaar te maken. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief.