Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/40 

5. Communicatie

We vinden het belangrijk om op een goede manier te communiceren over de prestaties en het welbevinden van de leerlingen. Het persoonlijk contact tussen de mentor en de ouders / verzorgers staat daarbij voorop. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een kennismakingsavond met de (nieuwe) mentor.
We wisselen bijzonder graag mailadressen uit. De mail is voor ons een handig middel om nieuws dat bestemd is voor de hele klas in een keer te delen. Uiteraard mailen we alleen ls u akkoord gaat met het uitwisselen van de mail-gegevens.
Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om met de mentor en uw kind de ontwikkeling en de leerprestaties te bespreken tijdens de IOP –gesprekken. Uiteraard kan er altijd met de mentor een afspraak worden gemaakt als daar aanleiding voor is.