Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 20/40 

5.2 Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op het LUCA belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuwe medezeggenschapsstatuut vastgelegd. Nieuw daarin is een deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd . Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Naast de medezeggenschap hebben wij op school ook nog een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep.

Ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep overlegt met de schoolleiding over van alles en nog wat. de school is erg geïnteresseerd over de schoolbeleving van de kinderen, aan de ouders wordt de vraag gesteld wat kunnen we als school nog beter doen. Als u belangstelling heeft voor de ouderklankbordgroep dan kunt u voor meer informatie terecht bij de schooldirecteur.

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Een leerlingenraad kan verschillende taken hebben:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen.
  • Organiseren van activiteiten voor leerlingen samen met leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school.

Voor de herfstvakantie worden er nieuwe verkiezingen gehouden.