Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/34 

5.1 Onderwijstijd en lesuitval

De scholengroep VOvA streeft naar kwantitatief en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarvoor is voldoende onderwijstijd de basis. De onderwijstijd wordt door middel van de lessentabel geprogrammeerd. Daarnaast vinden (buiten de lessentabel) onderwijsactiviteiten plaats die worden meegerekend in de onderwijstijd.

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het VO van kracht. Er staat in deze wet een urennorm per opleiding. Hierdoor kunnen scholen de onderwijstijd flexibeler plannen en meer maatwerk bieden aan leerlingen.

Alle leerlingen moeten een programma kunnen volgen dat voldoet aan de urennorm, dus een vmbo-opleiding van ten minste 3700 uur, een havo-opleiding van ten minste 4700 uur of een vwo-opleiding van tenminste 5700 uur. Voor praktijkonderwijs is dat 1000 uur per leerjaar.

In schooljaar 2017 - 2018 worden 189 dagen onderwijs verzorgd. Naast de vastgestelde vakanties kan de school zelf nog 12 roostervrije dagen inplannen. Per school wordt een jaarkalender voor ingeplande onderwijstijd gemaakt. De roostervrije dagen worden de deelraad van tevoren besproken en goedgekeurd.

Lesuitval
Mocht er onverhoopt een les uitvallen (door ziekte of anderszins) dan worden de roosters aangepast. Wanneer er tussenuren ontstaan wordt in de aula de tijd doorgebracht; leerlingen mogen in tussenuren niet naar buiten.