Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 25/40 

6.2 Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)

We vragen op school geen vrijwillige ouderbijdrage voor de activiteiten. We vragen wel of de ouders er voor kunnen zorgen dat de leerlingen bij buitenschoolse activiteiten kunnen zorgen voor een OV—kaart met voldoende saldo. De activiteiten vinden bijna altijd plaats in Amsterdam, er wordt goed opgelet dat de kosten binnen de perken blijven.
Aan het einde van het jaar organiseert de leerlingraad met de school een jaarlijks dagje uit, de kosten daarvan worden per activiteit betaald, de kosten kunnen variëren van €5,= tot €30,=.