Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 31/40 

7.3 Verlof

De regels voor verlof zijn streng. Bijzonder verlof dient u minimaal acht weken van tevoren bij de schooladministratie aan te vragen. Die lange termijn is noodzakelijk omdat er overleg moet plaatsvinden, met de schoolleider en met de leerplichtambtenaar. Niet elk verzoek leidt tot toestemming. Wacht u daarom met het maken van reserveringen tot u bericht over het verlof hebt ontvangen. Hieronder treft u de informatie van de landelijke verlofregeling aan.

Leerplicht
Leerlingen op het praktijkonderwijs zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze18 jaar zijn geworden of er een bestendige arbeidsplaats is gevonden. Is een leerling nog geen 18 jaar maar heeft wel een arbeidsplaats dan regelt de school bij de leerplichtambtenaar ontheffing van de leerplicht.

De school houdt per leerling een dossier van het verzuim van de leerling bij (geoorloofd en ongeoorloofd).
Wij melden ongeoorloofd verzuim in ieder geval bij de leerplichtambtenaar als de leerling 16 lesuren binnen 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is geweest. Bij elk volgend verzuim van 16 lesuren wordt opnieuw gemeld bij leerplicht. We melden het ook als de leerling zonder toestemming van de schoolleider en leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat of eerder weggaat of later terugkomt van vakantie.
We melden ook verzuim van minder dan 16 lesuren bij de leerplichtambtenaar, als wij ons zorgen maken zoals bijv. bij regelmatig spijbelen en/of te laat komen

In de leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Wanneer er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hiernaast beschreven.

Gegevens leerplichtambtenaar:
Stadsdeelkantoor Oost,
Oranjevrijstaat
Mevr. X. Lemmers
Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam
Telefoon (020) 253 51 18