Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 24/34 

9. Ouderbetrokkenheid

School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor onze leerlingen, dus ook uw kind, liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van uw kind dat er een hecht contact is tussen u als ouder en wij als school. Dat contact zal duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin uw kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Wij willen daarom een open sfeer creëren waarin u als ouder niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten wij ook van u dat u openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van uw kind.

Contact met de mentor / coach
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor over de voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor zelf ook bellen om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden, o.a. over de keuze van een beroepsrichting.
Aan het begin van ieder schooljaar is er voor de ouders van nieuwe leerlingen een kennismakingsavond. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met het docententeam en met andere ouders.

De kennismakingsavond op onze school is als volgt gepland:

  • Dinsdag 12 september 2017, aanvang 19.00 uur.

Kennismaken met de nieuwe mentor en voorlichting over het nieuwe schooljaar.
Uitleg over het werken met Presentis.

IOP-gesprekken
Tijdens de IOP-gesprekken worden de resultaten die door de leerlingen zijn behaald met de ouders besproken, de data voor de IOP-gesprekken voor dit schooljaar zijn:

  • 7 en 8 februari 2018
  • 16 en 17 juli 2018

Voor de IOP-gesprekken ontvangt u tijdig een uitnodiging voor een van deze data.